Attention Örebro

Riksförbundet Attention Örebro är en intresseorganisation som företräder personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) exempelvis Aspergers syndrom, ADHD, språkstörning och Tourettes syndrom. Organisationen arbetar aktivt för att förbättra förhållanden för individer med NPF och deras anhöriga. De informerar allmänheten och ger kunskap till media och beslutsfattare för att bidra till allas likvärdiga bemötande på arbetsplatsen eller inom skolan. Det är i viktigt att du stödjer vårt arbete om du har anknytning till de frågor de driver. De är aktiva med många initiativ och satsningar. Förutom av Attention Örebro representeras organisationen på över 60 lokalföreningar belägna i hela landet. Besök Attention Örebro för att få mer information om utbildningar och ideellt arbete.

Att leva med NPF innebär symptom som kan medföra milda eller svåra vardagssvårigheter. Både personen med funktionsnedsättning och anhöriga kan mötas av hinder som gör det svårt att fungera i samhället. Det finns många initiativ du kan ta för att inte hamna utanför samhället. Ofta hjälper det att prata med någon som har samma erfarenheter som dig själv. Attention Örebro satsar i samarbete med ABF på cirkelverksamhet för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Här träffas personer med NPF för att stödja varandra och tillsammans utveckla alla de nödvändiga egenskaperna som krävs för få vara lyckad både i arbetslivet och tillvaron.

Hur Attention Örebro hjälper

När du engagerar dig i en av de aktiviteter Attention Örebro samordnar kan du få hjälp med att reglera din uppmärksamhet och öka din impulskontroll. Att funktionellt samspela med andra människor är en förmåga du drastiskt kan förbättra av att regelbundet öva på umgås och samtala i grupp. Du med småbarn som uppvisar symptom kan tidigt få hjälp av Attention för att undvika problem längre fram. Exempelvis när ditt barn når skolåldern kan det vara viktigt få information kring hur du hjälper ditt barn undvika konflikter. Om du som vuxen levt hela livet med en nedsatt neuropsykiatrisk förmåga är det aldrig för sent att ta kontakt med Attention.

Attention Örebro har stödgrupper för vuxna