Läsvärda böcker om NPF

Har du ett barn därhemma som har en NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller önskar du att lära dig mer om ämnet? Med hjälp av internet kan du få tillgång till en rad av olika böcker som behandlar NPF och de olika diagnoserna som faller under paraplybegreppet. Vilken typ av böcker är du ute efter och är det någon speciell diagnos som du vill bekanta dig lite extra med? Tänk på att begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte är en internationellt erkänt begrepp och att du kan komma att behöva göra mer specifika sökningar ifall du är ute efter information på exempelvis engelska eller spanska.

Är du ute efter svenska böcker som behandlar ämnet ADHD? ”ADHD Hjälpen- För ett liv i balans” är en ständigt återkommande bok bland dem som rekommenderar en praktisk bok till dem som fått diagnosen. Boken är skriven av Katarina A. Sörngård och hon delar med sig av tips och tricks utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och konkreta strategier att använda sig av. En annan populär bok är skriven av Martin L . Kutscher: ”Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter osv…”. Där skriver den amerikanska författaren om insikter om överlappning inom diagnoserna. Den är främst skriven till föräldrar, psykologer, lärare och specialpedagoger som arbetar med barn med överlappande diagnoser.

Fler böcker om NPF

Arbetar du med barn eller ungdomar som har NPF-diagnoser? Riksförbundet Attention är en bra plats att börja på om du letar efter materiell inom ämnet. Intresseorganisationen länkar bland annat till billiga böcker som är specialinriktade på de olika diagnoserna och vänder sig till både barn, vuxna och folk som arbetar inom vård, skola och omsorg. Köp hem skrifter och materiell som inriktar sig på mer snäva ämnen som exempelvis NPF och körkort i boken ”körkortskoll”, utgiven i 2012 av Riksförbundet Attention, med Cecilia Brusewitz som redaktör. Några enkla sökningar kommer ge dig tillräckligt med underlag för att fördjupa dig mer i NPF.Böcker, skrifter och materiell om NPF