Sport är bra vid NPF

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn för bland annat ADHD, Autism, ADD, DAMP och Aspbergers syndrom. Olika funktionsnedsättningarna kan ibland göra det svårt för barn och vuxna att koncentrera sig och i samband med vissa bokstavskombinationer är det är vanligt att man har rastlös energi som vill ut. Sport och aktiviteter har därför visat sig passa väldigt bra ihop med funktionsnedsättningar och fördelarna sträcker sig bortom den fysiska aktiviteten. I ””Friendsrapporten 2015″” visade det sig att 8 % av landets elever upplever mobbning och bland dessa finns många elever med NPF. Kan sport vara en bra lösning på problemen?

Den årliga rapporten från Friends innehåller svar från över 15 000 skolbarn i årskurs 3 – 9 och visar bland annat att ett barn med ADHD löper tio gånger så stor risk att utsättas för mobbning än elever utan diagnosen. Utomhusaktiviteter och fysiska aktiviteter som sport kan hjälpa att för barn närmare varandra. I Sverige har bland annat ett fotbollslag startats för barn med koncentrationssvårigheter och skaparen, Hans Andersson från Trollhättan, säger till Sveriges Radio att ””detta skulle ha gjorts tidigare””. Det kan hjälpa barn som har svårt med motoriken, ett vanlig problem bland barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med träning kan dem lära sig att kontrollera kroppen.

Sport och träning är bra vid NPF

Sport är bra för kropp och sinne

Sport och aktiviteter kan också vara en plats där personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan känna sig trygga och uppskattade. En bra miljö med förstående tränare, kompisar och lärare kan underlätta symptomen och göra det lättare att ta sig an sina diagnoser. På samma sätt kan ogynnsamma förhållanden förvärra diagnosen, det är därför viktigt att ha koll på miljön och fastställa att allt går riktigt till. En person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan också uppleva överaktivitet och träning kan hjälpa till att tömma energin och verka lugnande. Dessutom är det hälsosamt för kroppen och sinnet. Med så många fördelar bör sportaktiviteter vara en del av allas liv.